Kooperativet

Silvermånen

Brukarrevisorerna

En brukarrevision är en kvalitetssäkring av olika verksamheter inom kommun och landsting utfört av brukare själva.

     Med brukare avses människor som har erfarenhet av bl. a psykisk ohälsa eller annan problematik och är eller har varit användare av vård och stöd.

Syftet med en brukarrevision är att undersöka om dom mål och syften som fastställts har uppnåtts inom bl a socialpsykiatrin.